Krachtig met KernTalenten, tool voor studie, werk en partnerkeuze

00 pagina"s "Krachtig met Kerntalenten" van Danielle Krekels samengevat in een blog van 1500 woorden.De grondlegger van de KTN, Danielle Krekels, heeft een derde boek uit: Krachtig met Kerntalenten”. De titel kwam er dankzij de input van enkele KernTalentenanalisten. Voor wie de methode nog niet kent: de KernTalentenMethode is een echte life coaching, de methode onderneemt een reis naar je verleden en analyseert wat je graag deed in je lagereschooltijd.

Het onderzoekt de leukertjes waarmee je spontaan speelde. Via die activiteiten uitte je je aangeboren sterke KernTalenten, een levenslange bron van positieve energie en kracht. Er is maar één voorwaarde: je moet ze gebruiken.

In het totaal zijn er 23 stuks. “Krachtig met KernTalenten” beschrijft hoe de KernTalentenMethode een meerwaarde biedt bij het maken van de juiste keuzes op het vlak van studie, werk en partner. Geen tijd om de 300 pagina’s te lezen? Hieronder vind je een samenvatting van de items die mij het meest ter harte gaan. De tekst wordt doorspekt met passende citaten uit het boek..

Krachtig met Kerntalenten voor je studie

Rond je veertiende kies je de studierichting die je uit wilt. Ik hoef je uiteraard niet te vertellen hoe superbelangrijk die keuze is, net omdat het zulke levenslange gevolgen heeft. Je kiest je studie het best met een duidelijke kijk op wie je bent, hoe je bent, wat je wilt en over welke fundamentele talenten je beschikt. Helaas … als veertienjarige is je zelfkennis verre van perfect. Te dikwijls laat je je leiden door vrienden en familie in plaats van te kijken naar je passies.

Een KernTalentenanalyse zou je zo’n grote hulp bieden! Die analyseert de spelletjes waar je spontaan mee speelde voor je twaalfde én geeft je een supergoed beeld van je sterke en minder sterke KernTalenten. Je hebt meteen een stevige basis in handen waarmee je een studie kiest die je je leven lang ligt en interesseert. Want je KernTalenten zitten in je DNA en gaan mee tot je sterft. Krachtig met KernTalenten doorheen je leven is niet zomaar een leuze.

Wist je dat ook de verschillen tussen jongens en meisjes naar voren komen uit KernTalentenanalyses? Veel ervan zijn te wijten aan verschillen in de opvoeding. Jongens krijgen bijvoorbeeld ander speelgoed, en dat heeft zijn invloed op het brein dat in volle ontwikkeling is.”

Tip voor het onderwijs

Zorg dat je personen in je school aanwezig hebt die KernTalenten van jongeren kunnen ontdekken en analyseren. Jongeren die in een studierichting zitten die enorm aansluit bij hun sterke KernTalenten worden gelukkige mensen die bijdragen tot een positievere maatschappij. Want ze kiezen voor een studie en later een job die hen energie geeft in plaats van een job die energie vreet. Alweer: krachtig met KernTalenten het leven door.

Krachtig met KernTalenten doorheen je carrière

Krachtig met Kerntalenten, 23 stuks in het totaal

De 23 KernTalenten in beeld gebracht

Voor het uitbouwen van een prachtige carrière zoek je het best een job die je energie geeft. Maar daarvoor moet je wel weten wat je sterke KernTalenten zijn. Zoek je een job? Ook dan is het een meerwaarde dat je weet welke sterke KernTalenten je in huis hebt. Want hoe beter je jezelf kent, hoe beter je dat kunt overbrengen, en hoe groter de kans dat je iemand overtuigt om met jou in zee te gaan. In dat geval hoef je jezelf zelfs niet eens te verkopen en is het genoeg je authentieke ik te zijn. Eén ding is zeker: zie je een vacature staan die je passioneert, ga er dan voor! Want jouw carrière is jouw schip. Jij bent de kapitein die het doet varen.

Stel niet de vraag: waar wil je binnen vijf jaar staan? Wel: wat brengt je vandaag in beweging?”

Zelfvertrouwen, wat een meerwaarde

Als je het gevoel hebt goed bezig te zijn, ben je gelukkig en groei je. Zelfontplooiing is in één woord prachtig. De enige voorwaarde is de volgende: je moet weten wat ontplooid kan worden. Geen nood, er zit heel wat meer in jezelf dan je denkt. Die levensweg vind je in je eigen KernTalentenconstellatie. 75 à 80% van de tijd hoor je je te wijden aan je sterke KernTalenten. De 20% van de tijd die overblijft kan je je dan zonder veel hartzeer bezighouden met je kleinere exemplaren. Zorg dat het niet meer is dan 20%, want dat is nefast voor je zelfvertrouwen. Het is essentieel dat er een gezond evenwicht is tussen je energiegevers en energievreters.

Niemand is ooit ziek geworden door te doen waar hij goed in is, door te doen wat hij graag doet, passend bij zijn of haar persoonlijkheid. Integendeel: dat geeft energie. Niet in een flow kunnen raken daarentegen vreet uiteindelijk de laatste restjes energie weg.”

Fluks de carrièreladder op 

Stel dat je beschikt over tien sterke KernTalenten. In het begin van je carrière heb je een job waarbij je veel van die sterke exemplaren kan aanboren. Het resultaat? Je doet je werk uitmuntend goed, want het past bij je aard, potentieel en intrinsieke motivatie. Je krijgt promotie, en dan nog eens, en nog eens. Tot je een positie bereikt waarbij de jobinhoud honderd procent verschilt van wat je deed bij de start van je carrière. Je boort weinig of geen geen enkele van je sterke KernTalenten meer aan, alleen je veel kleinere KernTalenten. En dan lukt het opeens niet meer. Dit verschijnsel staat bekend als het Peter-principe. Een stapje terugzetten is in dat geval het beste voor jezelf. Zeker als je op die manier een beroep kunt blijven doen op je sterke KernTalenten, want die geven je energie.

Vermijd burn- en bore-out

Een burn-out is een werkgerelateerd probleem dat gekenmerkt wordt door uitputting, verstoord cognitief en emotioneel functioneren en mentale distantie, afstand van het werk dus. Vaak gaat een burn-out samen met depressieve klachten, een somberder stemming en schuldgevoelens. Rust is hier broodnodig. Bij een bore-out is net het omgekeerde het geval, dan hoor je actief aan de slag gaan en te ondernemen. Elke mens zoekt zin in zijn leven. Wat jou zin geeft haal je uit je KernTalentenconstellatie. Daarin vind je wat je passioneert en wat je in een flow brengt. Alles is een kwestie van doseren, en via je zelfkennis wéét je wat doseren voor jou betekent. Besteed meer aandacht aan je sterke KernTalenten, want dat geeft energie. Vermijd de taken waarbij je een beroep moet doen op je kleine KernTalenten, want die vreten energie.

Hard werken aan wat je koud laat, heet stress. Hard werken aan waar je warm voor loopt, heet passie.”

Krachtig met KernTalenten voor je relatie

Je hebt het vast en zeker al meegemaakt. Je hoort een jonge vrouw zeggen dat ze haar toekomstige man wel zal kneden naar haar wensen en verwachtingen. Helaas pindakaas, dat zal niet gebeuren. Iedereen heeft zijn eigen unieke setje sterke en kleine KernTalenten en die blijven levenslang aanwezig. Dat je mensen kunt veranderen is dus een illusie. Ook op het vlak van partnerkeuze is een KernTalentenanalyse van beide partners echt wel een goed idee. Je slaagt erin elkaar beter te begrijpen, herkent elkaars verschillen beter, je respecteert en accepteert ze meer.

Samenwerken met familie heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat het in de familie blijft. Een nadeel is dat het in de familie blijft.”

Wil je weten wat jouw sterke KernTalenten zijn?

Ziezo, het boek van Danielle Krekels, “Krachtig met KernTalenten”, heb ik in het kort beschreven. In het boek zelf lees je uiteraard nog veel meer interessants. Ook opiniestukken van deskundigen die vertellen hoe ze hun KernTalenten een plaats geven in hun (professionele) leven. Geïnteresseerd om je eigen sterke KernTalenten te laten analyseren? Zodat je voor de rest van je leven de juiste keuzes kunt maken op het vlak van studie, werk en relaties? Neem gerust contact met me op. Ik help je graag verder.

© C’bon

Speak Your Mind

*