GDPR privacyverklaring

Privacyverklaring van People Link bvbaHieronder vind je de privacyverklaring van PeopleLink bvba. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je die gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. PeopleLink bvba verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je kunt een verzoek tot

  • correctie,
  • verwijdering,
  • gegevensoverdracht van je persoonsgegevens,
  • verzoek tot intrekking van je toestemming
  • of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen.

Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek doet, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en je paspoortnummer zwart, ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel als mogelijk.

Privacyverklaring PeopleLink bvba

PeopleLink bvba neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. We verwijderen die informatie dan meteen.