Wetenschappelijk, spelenderwijs

Een KernTalentenAnalyse brengt je sterke talenten naar de oppervlakteAls kind speelde je graag met Lego. Deed je dat om te bouwen? Of maakte je mozaïeken? Verschillende antwoorden op deze vraag én en de combinatie met andere kerntalenten levert een andere interpretatie op.

Samen gaan we op zoek naar je KernTalenten door spelenderwijs en tegelijk wetenschappelijk te peilen naar je favoriete bezigheden als kind. Je stapt als het ware in een teletijdmachine op zoek naar die leuke herinneringen uit je kindertijd …

Hier lees je hoe ik als KernTalentenanalist in Gent te werk ga.

  • Je vult thuis een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst in die peilt naar je interesses als kind. Pas na zorgvuldige analyse bepalen we wat je al dan niet leuk vond tussen je 4de en 12de levensjaar. Je antwoorden leveren jouw specifieke KernTalentenConstellatie op.
  • In een daarop aansluitend diepte-interview breng ik je opvoeding, levensgebeurtenissen, opleiding, milieu en kansen in kaart. Zo kom ik te weten wat je graag doet en wat je grote drijfveer is.

Resultaat van deze KernTalentenAnalyse?

Je krijgt een uniek, accuraat en genuanceerd KernTalentenverslag. Deze blauwdruk van je persoonlijkheid omvat een overzicht van je sterke en minder sterke KernTalenten mét hun onderlinge verhouding en weging.

Dit rapport zal je helpen de juiste keuzes te maken op het vlak van studie, werk, loopbaan, (zaken)partner.

Positieve aanpak en benadering

Ken je je KernTalenten, dan kun je je focussen op het uitbouwen van je sterktes, in plaats van energie te steken in het verbeteren van je zwaktes. Uiteindelijk word je een uitblinker, want je wordt sterker in wat je al goed kan en graag doet!

Interpretatie complex, want niet altijd rechtlijnig

Hierboven zie je de tekening van een man die als kind graag met Lego speelde. Uiteindelijk wordt hij architect.

Let wel: hij kiest geen creatief beroep omdat hij met Lego speelde als kind. Het is eerder het omgekeerde. Een kind speelt juist graag met Lego omdat het al creatief is. Spelen met Lego spreekt zijn aard, potentieel en intrinsieke motivatie aan.

In dit geval gaat het om functionele dingen creëren, analyseren, hands-on te werk te gaan ….  De interpretatie van kerntalenten blijft specialistenwerk.

KernTalentenAnalyse = wetenschappelijk onderbouwd!

Uit onderzoek door Prof. Dr. Elke Van Hoof van de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat de KernTalentenMethode een Cronbachs alpha (betrouwbaarheidsindex) van 0,84 heeft. De KernTalentenAnalyse scoort qua betrouwbaarheid dus even goed als de Big5-persoonlijkheidstest, en dat is de meest gebruikte ter wereld.

Prof. Dr. Elke van Hoof kwam in haar onderzoek naar “stress, burn-out en HSP (hoogsensitiviteit)” tot de volgende conclusie: “De kwalitatieve analyse toont aan dat de resultaten van de KernTalentenTest aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten”.

Neem nu contact met me op.

Lees een aantal getuigenissen van tevreden klanten.